Beroepscyclus

Beroepscyclus

De laatste twee leerjaren op de EPB vormen samen de beroepscyclus. De student heeft hier voor een beroepsprofiel gekozen. Aan het begin van de opleiding wordt een ‘onderwijsovereenkomst’ ondertekend door de student en de school. In dit contract staan onder andere de rechten en plichten van de opleiding en de student. De student loopt twee keer stage in de beroepscyclus. Voor elke stageperiode wordt een ‘praktijkovereenkomst’ ondertekend door de student, de school en het leerbedrijf. De EPB zet alles in om de student succesvol te kunnen begeleiden tijdens de opleiding.

Studeren bij EPB

In de beroepscyclus krijgt de student de volgende vakken:

Cluster 1: Generieke Vakken
Deze vakken zijn gelijk bij alle opleidingen

 • Papiamento
 • Nederlands
 • Engels
 • Rekenen
 • Loopbaanbegeleiding
 • Burgerschapsvorming

Cluster 2: Beroepsgerichte Vakken
Deze vakken verschillen per opleiding

 • Basisdeel
 • Profieldeel

Cluster 3: Algemene Vorming
Deze vakken verschillen per opleiding

 • Algemeen vormende vakken

Cluster 4: Keuzedelen
Deze vakken verschillen per opleiding

 • Beroepsgerichte keuzedelen
 • Sectoroverstijgende keuzedelen

Geslaagd of niet geslaagd?

Om te weten te komen of een student aan het eind van de beroepscyclus geslaagd is of niet, gebruikt de EPB de landelijke slaag-zak regeling.

De slaag-zak regeling en andere belangrijke informatie over de opleiding, zoals het onderwijsprogramma, de examenplanning of minutentabel, vind je terug in de Onderwijs- en Examenregeling (OER).