Opleiding ‘Helpende Zorg & Welzijn’

Opleiding Zorg en Welzijn
Categories:

ABO-opleidingen

Opleiding ‘Helpende Zorg & Welzijn’

Wil je later met mensen werken? Help je graag kinderen, ouderen of zieken? Lijkt het je leuk om activiteiten te organiseren of om te helpen bij huishoudelijke taken? Dan is dit de juiste opleiding voor je. Je loopt 2x stage in bijvoorbeeld een tehuis voor ouderen, een crèche of bij mensen thuis.

Deze opleiding is alleen beschikbaar op onze locatie in EPB Oranjestad

Niveau 2:

Equivalent aan MBO 2

Toelating:

  • Basiscyclus EPB is succesvol afgerond
  • Basiscyclus MAVO is doorlopen

Doorstroom:

Met deze diploma kun je doorstromen naar de arbeidsmarkt of naar een opleiding op niveau ABO3

Instructietaal:

Nederlands ondersteund door Papiamento, Engels of Spaans