Basiscyclus

Basiscyclus

De eerste twee leerjaren op de EPB vormen samen de basiscyclus. Tijdens de basiscyclus wordt de student voorbereid voor de beroepscyclus. Aan het eind van de basiscyclus maakt de student een beroepsprofielkeuze en vindt selectie plaats om te achterhalen of de student door kan gaan met een opleiding op niveau 1 of 2.

Studeren bij EPB

In de basiscyclus krijgt de student de volgende vakken:

Cluster 1: Generieke vakken

 • Papiamento
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Engels

Cluster 2: Maatschappelijke Vorming

 • Loopbaanorientatie
 • Burgerschapsvorming
 • Digitale Geletterdheid
 • Spaans

Cluster 3: Exacte Vakken

 • Wiskunde
 • Biologie/verzorging
 • Natuurkunde/scheikunde

Cluster 4: Beroepsorientatie

 • Beroepskeuze
 • Onderwijsondersteunend Arrangement (Remedial Teaching)

Cluster 5: Expressie

 • Lichamelijke Opvoeding
 • Culturele Kunstvorming

Meer informatie over de Basiscyclus

Leeftijd:
In de basiscyclus zijn de studenten relatief jong (12-15 jaar). De meeste studenten in de basiscyclus zijn afkomstig van de basisschool.

Instructietaal:
De Arubaanse samenleving is multicultureel van aard en we houden hiermee rekening. De instructietaal in de basiscyclus is Nederlands, ondersteund door Papiamento, Engels of Spaans.

Leermiddelen:
Een merendeel van onze leermiddelen is afkomstig van Nederland en voor een groot deel digitaal. Het bezitten van een eigen laptop is een voorwaarde voor de student om mee te kunnen doen aan de les.

Onderwijsniveau:
Het niveau van onderwijs dat in de basiscyclus wordt gegeven kan vergeleken worden met de VMBO basisberoepsgerichte leerweg (niveau 1) of VMBO kaderberoepsgerichte leerweg (niveau 2) in Nederland. De onderwijsdoelen van de basiscyclus zijn gelinkt aan de nationale eindtermen van het voortgezet onderwijs op Aruba.

Klassensamenstelling:
De samenstelling van de klassen is nogal heterogeen: wij geloven dat studenten met verschillende achtergronden en affiniteiten veel van elkaar kunnen leren!

Overgangsnormen:
De overgangsnormen van de basiscyclus vindt u terug in dit document Voortgangs- & Overgangsnormen Basiscyclus.