Opleiding ‘Service Medewerker Gebouwen’

Opleiding Service Medewerker Gebouwen
Categories:

ABO-opleidingen

Opleiding ‘Service Medewerker Gebouwen’

Deze opleiding is alleen beschikbaar op onze locatie in EPB Oranjestad

Niveau 2:

Equivalent aan MBO 2

Toelating:

  • Basiscyclus EPB is succesvol afgerond
  • Basiscyclus MAVO is doorlopen

Doorstroom:

Met deze diploma kun je doorstromen naar de arbeidsmarkt of naar een opleiding op niveau ABO3

Instructietaal:

Nederlands ondersteund door Papiamento, Engels of Spaans