Studeren bij EPB

De EPB is een instelling voor (voorbereidend) beroepsonderwijs.

Onder de Stichting EPB ressorteren twee EPB-scholen:

  • EPB Oranjestad
  • EPB San Nicolas

Het programma op de EPB-scholen bestaat uit:

Een basiscyclus (2 leerjaren) en een beroepscyclus (2 leerjaren)

Studeren bij EPB