Werken bij EPB

Werken bij de EPB

Wil je studenten voorbereiden op de beroepspraktijk en opleiden tot vakmensen? Er is niets mooiers dan om jonge mensen te helpen om zich te
ontwikkelen tot succesvolle professionals in de echte wereld. Als school voor
(voorbereidend) beroepsonderwijs staat de EPB midden in de samenleving en het beroepenveld. We werken met verschillende beroepsprofielen (Economie,
Techniek, Zorg en Horeca) en bewegen continu mee met de ontwikkelingen in het veld. De (beroeps)omgeving is dynamisch en dit verwachten we ook van onze medewerkers.

Bij de SEPB is er de mogelijkheid om te werken als Onderwijspersoneel of als Onderwijspersoneel:

Het onderwijspersoneel kan een docent zijn die fulltime voor de klas staat
en lesgeeft, maar het kan ook een docent zijn die enkele uren per week
lesgeeft en de resterende tijd aan diverse taken werkt ten behoeve van de
onderwijszorg, onderwijsinnovatie of -ontwikkeling, of een docent die
alleen maar belast is met het uitvoeren van speciale taken op de school.

Op de EPB kennen we 4 type docentprofielen:
a. Docent A1: generieke docent (fulltime)
b. Docent A2: beroepsdocent (fulltime)
c. Docent B: docent met minder dan 11 taakuren
d. Docent C: docent met meer dan 11 taakuren
e. Docent D: docent met uitsluitend taakuren

De salariëring en arbeidsvoorwaarden van het onderwijspersoneel zijn
gebaseerd op de vigerende wetgeving die van toepassing is voor ambtenaren
en gelijkgestelden.

Onderwijsondersteunend personeel:

Het onderwijsondersteunend personeel vormt een essentiële steunpilaar
binnen het onderwijssysteem en draagt bij aan het soepel functioneren van
de school op verschillende niveaus. Het onderwijsondersteunend personeel
omvat een breed scala aan functies en verantwoordelijkheden, variërend
van (financieel) administratieve ondersteuning tot technische assistentie en alles daartussenin. Administratief personeel zoals secretariaatsmedewerkers en receptionisten zorgen voor de dagelijkse operationele taken van de school, zoals het beantwoorden van telefoontjes, het verwerken van documenten en het beheren van de agenda’s van docenten en directieleden.

Daarnaast zijn er ook technische ondersteuners, zoals IT-personeel, die
verantwoordelijk zijn voor het onderhouden van de computersystemen,
netwerken en andere technologische infrastructuur van de school. Deze
professionals spelen een cruciale rol bij het oplossen van technische
problemen en het ondersteunen van zowel docenten als leerlingen bij het
gebruik van educatieve technologieën.

Verder omvat het onderwijsondersteunend personeel ook begeleiders voor leerlingen met speciale behoeften en conciërges voor het onderhoud van de schoolgebouwen en terreinen.

Kortom, het onderwijsondersteunend personeel vervult een divers scala aan cruciale functies die bijdragen aan het creëren van een stimulerende en ondersteunende eeromgeving voor alle betrokkenen in het onderwijs-proces op school.

De salariëring en arbeidsvoorwaarden van het onderwijsondersteunend personeel zijn gebaseerd op de vigerende wetgeving die van toepassing is voor ambtenaren en gelijkgestelden.

Hebben wij jou enthousiasme, interesse en nieuwgierigheid geprikkeld? Bekijk dan onze actuele vacatureoverzicht voor de mogelijkheden die wij jou kunnen bieden.