De eerste OER is geformaliseerd

Nieuws oer

Op 1 februari heeft het bestuur van de SEPB het OER-document (cohortgroep 2022-2024) geaccordeerd. ‘OER’ staat voor ‘Onderwijs & Examenregeling’. In dit document vind je alle nodige en relevante informatie terug van de opleidingen. Te denken valt aan het onderwijsprogramma, de minutentabel (rooster), de jaarplanning, het toets- en examenplan, enzovoorts.

Een grote groep docenten en de leden van de directie hebben meer dan 2 jaar intensief gewerkt hieraan, in samenwerking met Directie Onderwijs en Dienst Onderwijsinspectie van Aruba. Dit is zeer zeker reden tot feestvieren!

Het beschikken van een OER-document is één van de eisen waar de EPB aan moet voldoen, om in aanmerking te komen voor een ‘Erkende Opleidingscode’ bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) in Nederland. Met deze code kunnen de studenten van de EPB hun diploma registreren in het databestand in Nederland.

Binnenkort zullen de resterende OER-documenten (cohortgroep 2023-2025 & cohortgroep 2024-2026) ook aan het bestuur worden gepresenteerd ter goedkeuring. Dan is de reeks (voorlopig) compleet.

Nieuws OER 22-24 4

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *